การแข่งขันที่ดีที่สุด
ดูทั้งหมด
ยู20 โคป้า อินเตอร์เนชั่นนอล ไอพิแรงก้า

ยู20 โคป้า อินเตอร์เนชั่นนอล ไอพิแรงก้า

11/19
12/19
50%

ยู20 โคป้า อินเตอร์เนชั่นนอล ไอพิแรงก้า ผลลัพธ์ล่าสุด

บราซิล บราซิล

ยู20 โคป้า อินเตอร์เนชั่นนอล ไอพิแรงก้า

10

ยู20 โคป้า อินเตอร์เนชั่นนอล ไอพิแรงก้า ตาราง